reklama

Jeho prohlášení vyvolalo v Kataláncích nepochopení hlavně u těch, kteří byli zranění během nepokojů. Jenže Timmermans není jediný, celý Brusel se jednotně postavil z centrální španělskou vládu. Ve skutečnosti k jednání o Katalánsku nemělo na půdě evropského parlamentu vůbec dojít, dokud se zákonodárci neshodli na tom, že budou řešit jedině reakci španělské vlád a jejich užití policejních složek.

Timmermans v proslovu pronesl, že evropská společnost stojí na třech pilířích – demokracii, respektování práva a zákonů a lidských práv. Pokud jeden z pilířů spadne, zhroutí se automaticky i zbylé dva. A katalánský parlament jasně porušil zákony, proto se musela očekávat adekvátní reakce státních složek, které musely zabránit i dalšímu porušování legislativy.

Ještě ostřeji se však vyjádřil k agresi policistů. „Aby bylo jasno, násilí nemá v politice místo. Není to řešení, ani nástrojem, kterým si máme vymáhat právo,“ řekl Timmermans. Podle něj bylo jednání policistů přiměřené k věci a zcela ignoroval důkazy o tom, jak starší lidí či ženy byly násilně odvlečené z volebních místností.

Ve svém proslovu ještě podotkl, že katalánští politici požadují pro sebe mnohem větší práva, než jsou sami ochotni nabídnout na oplátku zbytku země a občanům. „Svoboda projevu patří mezi základní práva všech občan, přesto je názor zbytku země ignorován, protože katalánští vůdci poslouchají jen sebe,“ pokračoval viceprezident Evropské komise.

Z Bruselu opakovaně zní výzvy na to, aby Španělsko urovnalo spor diplomaticky. Doteď však nejsou žádné ukazatele toho, že by španělská vláda byla s Katalánskem ochotná jednat, pouze požadují demisi Carlese Puidgemonta a celé regionální vlády.

reklama