reklama

Kaczyński dnes řekl, že Polsko bylo doposud zbaveno práva hájit svou důstojnost, důstojnost národa, který je viněn ze zločinů spáchaných jiným národem. "Je skutečně obtížné smířit se s touto situací," uvedl pro polský veřejnoprávní rozhlas.

Polská vláda vysvětluje prosazení zákona snahou, aby Poláci ani polský stát již nebyli obviňováni z nacistických zločinů. Podle textu schváleného oběma komorami parlamentu může soud za používání výrazů jako "polské koncentrační a vyhlazovací tábory" udělit až tříletý trest vězení.

Podnětem bylo používání geografického označení "polský" i v souvislosti s nacistickými tábory na území okupovaného Polska, což roky popuzuje přinejmenším část polské společnosti a politiků.

"Článek novely zákona o Institutu národní paměti (IPN), který se stal předmětem sporu, je vykládán naprosto chybně," odmítl dále šéf PiS výtky adresované dalšímu legislativnímu počinu polské vlády, který vyvolal kritiku doma i v zahraničí. "Jsem hluboce přesvědčen, že prezident Duda by měl pokračovat v cestě, kterou oznámil, a novelu podepsat," zdůraznil Jaroslaw Kaczyński.

Dudův mluvčí Krzysztof Lapiński řekl, že prezident má nyní 21 dnů na rozhodnutí, jak se zákonem, který dostal v pátek, naloží. Buď ho podepíše, nebo předá k posouzení ústavnímu soudu, nebo vrátí Sejmu, dolní komoře parlamentu, k novému projednání. Lapiński nenaznačil, ke které variantě se hlava státu nyní kloní. Řekl, že prezident vyslechne názory jak stoupenců, tak kritiků zákona a po důkladné analýze "přijme rozhodnutí, které považuje za nejlepší pro svou zemi a pro své spoluobčany".

reklama