reklama

Britská justice v souvislosti se smrtí bratra Makarové zprostila britského občana Raymonda Sculleyho obžaloby. Pachatel se u soudu hájil tím, že jednal v sebeobraně. 

Makar (31) se krátce před smrtí nepohodl poblíž svého londýnského bydliště se skupinou mladíků na kolech. Situaci se snažil uklidnit, Sculley na něj ale podle záběrů bezpečnostní kamery zaútočil řetězem na kolo s bezpečnostním zámkem a zasadil mu několik ran do hlavy. Pak nad svou obětí stál a podle svědků ležícímu muži řekl: "Podívej, cos mě donutil udělat." 

Makarova sestra si ve Štrasburku stěžovala například na údajné nedostatky v soudním systému Anglie a Walesu. Poukazovala například na to, že člověk, který záměrně neposkytne první pomoc osobě ohrožené na životě, není za své jednání trestně odpovědný, a na nemožnost se proti verdiktu odvolat. Porotci by také podle stížnosti nemohli dojít k takovému rozhodnutí, pokud by se řádně řídili zákonem o sebeobraně.

Evropský soud pro lidská práva ale řeší jen případy možného porušení úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Nemůže přezkoumávat, rušit ani měnit rozhodnutí vnitrostátních soudů.

Soud dnes uvedl, že jeho úlohou bylo "zhodnotit, zda stát splnil své závazky týkající se efektivního vyšetření kauzy a spravedlivého procesu". Podle něj byly během procesu poskytnuty dostatečné záruky, že verdikt poroty nebude svévolný.

Loading...
reklama