reklama

Nález nejvyššího orgánu rumunské justice následuje poté, co Soudní dvůr EU minulý měsíc v souvislosti s touto kauzou rozhodl, že členské státy unie nesmějí omezovat právo trvalého pobytu osobě ze třetí země, která uzavřela manželství s občanem Evropské unie stejného pohlaví. 

"I když se členské státy mohou podle svého uvážení rozhodnout, zda povolí manželství pro osoby stejného pohlaví, nemohou bránit svobodě pobytu občana unie tím, že jeho manželovi nebo manželce stejného pohlaví se státní příslušností mimo Evropskou unii odmítnou udělit právo trvalého pobytu na svém území," uvedl unijní soud v případu Rumuna Relua Adriana Comana. Ten se v roce 2010 v Bruselu oženil s Američanem Robertem Clabournem Hamiltonem.

V roce 2012 manželé požádali rumunské úřady o radu, jak požádat o trvalý pobyt pro amerického občana v Rumunsku, které je od roku 2007 členem EU. Směrnice EU o volném pohybu opravňuje manžela či manželku občana EU, aby svého partnera doprovázeli do jakéhokoli státu unie. Rumunské úřady ovšem Comana informovaly, že jeho manželovi náleží právo pobytu jen na tři měsíce, protože v zemi, která neuznává manželství mezi osobami stejného pohlaví, není Američan považován za jeho manžela.

Soudní dvůr EU nicméně rozhodl, že by takový postup narušoval právo občana EU svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, neboť má právo i na to, aby ho mohl doprovázet manžel nebo manželka. Pojem "manžel nebo manželka" je přitom podle soudu "z hlediska genderu neutrální, takže může zahrnovat i manžela nebo manželku... téhož pohlaví".

Členské země EU mají podle unijního soudu povinnost uznat homosexuální manželství pro účely přiznání práva pobytu. "Tato povinnost neznamená pro daný členský stát nutnost upravit ve vnitrostátním právu institut manželství mezi osobami stejného pohlaví," dodal předseda rumunského ústavního soudu Valer Dorneanu.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama