reklama

Okolo 66% amerických muslimů se identifikuje s Demokraty, ukázal průzkum Pew Research Center. V případě Republikánů se za jejich voliče označuje jen 13% muslimů. Pew Research Center však upozorňuje na skutečnost, že počet republikánských muslimů za posledních 10 let vzrostl, a to i přes zvolení Donalda Trumpa prezidentem.

V roce 2007 se k Demokratům hlásilo 63% amerických muslimů. K Republikánům 13% amerických muslimů. Obě strany tedy posílily ohledně počtu svých muslimských příznivců. Naopak poklesl počet amerických muslimů, kteří se označují za Nezávislé. V roce 2007 to bylo 26% amerických muslimů, v roce 2017 už jen 20%.

V porovnání s průměrným postojem americké veřejnosti k Nezávislým se však stále o dosti rozsáhlou skupinu – jen 9% Američanů se hlásí k Nezávislým. Američtí muslimové obecně vykazují poměrně značnou nedůvěru k majoritním americkým politickým stranám. Šest z deseti republikánských muslimů (57%) a okolo poloviny demokratických muslimů (47%) tvrdí, že ani jedna strana není přátelská k muslimům v USA.

Demokratičtí a republikánští muslimové mají poměrně stejné demografické charakteristiky. Mají podobné podíly jedinců, kterým je pod 40 let (60% a 58%) a kteří jsou imigranti (52% a 57%). Jsou mezi nimi ale i poměrně značné demografické rozdíly. Např. jen malé procento černých muslimů se identifikuje s Republikány (6% oproti 15% černých muslimských Demokratů). Taktéž existuje menší procento republikánských muslimů, kteří mají vysokoškolské vzdělání (22% proti 36%).

Hlavní rozdíly jsou mezi oběma skupiny ohledně politických náhledů na imigraci či působení státu. Muslimští Republikáni sdílí jako jejich převážně křesťanští spolustraníci negativní náhled na imigraci. Okolo 45% jich ji vnímají jako břemeno co se týče práce, zdravotní péče a ubytování. U muslimských Demokratů podobné stanovisko sdílí jen okolo 11%, 84% si naopak myslí, že migrace zemi významně pomáhá. Jedná o prakticky stejný podíl, jaký je obecně u Republikánů a Demokratů ohledně této záležitosti  celkově – 42% Republikánů má za to, že imigrace je břemeno, 84% Demokratů je přesvědčeno, že imigrace zemi pomáhá.

Muslimští Republikáni v porovnání s muslimskými Demokraty preferují menší stát s menšími službami (50% vs. 23%). Nicméně, rozdíl mezi oběma muslimskými skupinami s odlišnými politickými preferencemi je o něco nižší než je tomu americké populace obecně. Okolo 74% Republikánů by si přálo menší stát, u Demokratů to je jen 27%.

reklama