reklama

Příslušné nařízení podepsal polský ministr vnitra Joachim Brudziński. Mluvčí pohraniční stráže Joanna Konieczniaková uvedla, že kontroly budou namátkové a kontrolovány budou pouze osoby vstupující do Polska; na dálnicích vybraná vozidla pohraničníci nasměrují na odpočívadla. Cizinci cestující do Polska u sebe musí mít cestovní pas nebo občanský průkaz.

"Obnovení kontrol neznamená návrat k hraničním přechodům a spuštěným závorám. Kontroly se budou opírat o hlídky pohraničníků s využitím specializovaného zařízení, čili mobilních terminálů a vozidel uzpůsobených k vykonání kontroly mimo hraniční přechod," poznamenal list Nowa Trybuna Opolska na svém webu.

Auta a osoby se mají vytipovat ke kontrole na základě analýzy rizika či informací od sousedních států. Deník dodal, že až do 16. prosince bude možné hranice s Českem, Slovenskem, Německem a Litvou překračovat pouze na stanovených místech, jichž je celkem 264, z toho na hranici s Českem 142 a na hranici se Slovenskem 62. Všichni cestující mají být připraveni na možnost, že jim hlídky mohou kontrolovat osobní doklady i auto.

Polsko se stejně jako Česko, Slovensko nebo Maďarsko stalo součástí schengenského prostoru volného pohybu v prosinci 2007. Od té doby se rozhodlo dočasně obnovit hraniční kontroly už několikrát. Stalo se tak například během mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012 nebo kvůli předloňskému summitu NATO ve Varšavě.

Loading...
reklama