reklama

Aktuální migrační krize začala v roce 2014, kdy do Evropy podle statistik Organizace spojených národů (OSN) dorazilo 216 054 migrantů. Dalších 3538 se pohřešuje nebo cestou zemřeli.

Přelomový byl následující rok, kdy migrační krize vypukla naplno. V roce 2015 přišlo do Evropy 1 015 078 migrantů, z nichž většina zamířila do Německa. Dalších 3771 uprchlíků se cestou ztratilo, nebo náročnou pouť do Evropy nepřežili.

Díky opatřením EU i některých afrických a blízkovýchodních států se počet migrantů v následujícím roce rapidně snížil. Během roku 2016 připlula do Evropy třetina z předchozího počtu, tedy 362 753 uprchlíků.

Tento rok ale byl přelomovým na počet pohřešovaných a zemřelých. Cestou se ztratilo nebo ji nepřežilo rekordních 5096 migrantů.

V roce 2017 trend poklesu pokračoval a břehů Evropy dosáhlo už jen 172 301 migrantů. Poprvé také klesl počet pohřešovaných a zemřelých migrantů, a to na 3139.

Letošní rok vykazuje další zlepšení

Rok 2018 v tomto nastaveném trendu opět pokračuje. Poslední čísla, která má OSN k dispozici, pocházejí z 24.prosince, předpokládá se, že do konce roku se už jejich počet ale o moc nezvýší.

Podle aktuální statistik připlulo v tomto roce do Evropy 119 336 migrantů. Nejvíce zasažené země jsou Itálie, Řecko, Španělsko a Kypr, do kterých po moři připlulo celkově 112 613 migrantů.

62 479 z nich se nyní nachází ve Španělsku, dalších 23 192 v Itálii a 31 867 v Řecku. Zbytek připadá na menší země, jako je Malta s 1182 migranty a další.

Dalších 6723 migrantů přišlo do Evropy po souši a podle OSN se většina z nich nyní nachází ve Španělsku. Dalších 2241 migrantů se pohřešuje, nebo cestu nepřežilo.

21 procent z letošních příchozích migrantů tvoří děti, 15 procent ženy a zbylých 64 procent muži. Statistiky také ukazují, že nejaktivnějšími měsíci byly co do počtu příchozích migrantů jarní a letní měsíce. Naopak nejméně jich dorazilo v zimě.

Nejvíce migrantů, celých 12 procent, přišlo do Evropy z přímořského afrického státu Guinea. S necelými 12 procenty následuje Maroko, s 9 procenty Mali a necelých 9 procent lidí pochází ze Sýrie.

z Afghánistánu a Iráku přišlo do Evropy už jen pouze míně než 7 procent lidí. Zbylá procenta tvoří Alžírsko, Pobřeží Slonoviny, Tunis a další africké země.

reklama