WMO ve své nové zprávě zároveň uvedla, že stále delší a intenzivnější sucha ohrožují produkci energie ve vodních elektrárnách a ukazují na nutnost vsadit spíše na výrobu elektřiny ze slunce a z větru.

"Z hlediska klimatu můžeme válku proti Ukrajině vnímat jako požehnání," řekl Taalas. V krátkodobém horizontu sice podle něj konflikt způsobí větší vytížení uhelných elektráren, dlouhodobě ale povede k úsporám energií a k odklonu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům, které státům umožní nezávislost na dovozu surovin.

WMO ve své zprávě ale upozornila na nespolehlivost výroby elektřiny, k níž je potřeba velké množství vody. Nejde pouze o vodní elektrárny, ale také o tepelné a jaderné elektrárny, které vodu používají ke chlazení. Už dnes se podle organizace 15 procent všech jaderných elektráren nachází na místech, kde můžou být s dostatkem vody problémy. Tento podíl naroste během příštích dvaceti letech na čtvrtinu. Riziko nedostatku vody hrozí kvůli delším obdobím sucha způsobeným klimatickými změnami i u třetiny tepelných elektráren a desetiny vodních elektráren.

reklama