Průzkum si zadala protirasistická iniciativa Hope not Hate a mezi únorem a dubnem ho na vzorku více než 2000 lidí provedla společnost Focaldata. Otázky ohledně koronaviru tvořily jen část průzkumu, který byl zaměřený na vnímání náboženských a etnických menšin.

Na otázku, zda koronavirus považují za "přírodní jev" nebo "lidské dílo" odpovědělo 45 procent respondentů, že virus podle nich vznikl s přispěním člověka. Světová zdravotnická organizace (WHO) naposledy tento týden zdůraznila, že žádné důkazy nenaznačují, že by byl virus uměle upraven nebo dokonce vyvinut v laboratoři. S nejvyšší pravděpodobností jsou jeho původcem netopýři.

Podle autora výzkumu Patrika Hermanssona byl znepokojující fakt, že nezanedbatelná část oslovených lidí bere ohledně koronaviru v potaz konspirační teorie. Osm procent respondentů řeklo, že se podle nich na šíření patogenu podílejí mobilní sítě páté generace. Dalších 19 procent lidí tento scénář nevyloučilo.

"Ohledně koronaviru koluje konspiračních teorií nespočet. V počátcích to byly například teorie, že jde o biologickou zbraň vyvinutou Čínou, teď jsou populární 5G sítě," řekl Hermansson. "Teď se pomalu to téma 5G spojuje s myšlenkami odpůrců očkování a teorií o záměrném vylidňování planety," dodal.