Britské impérium bylo až do konce druhé světové války světovou velmocí a svým vlivem se rovnalo například Spojeným státům nebo Sovětskému svazu. Otec Alžběty, Jiří VI., stál celou druhou světovou válku po boku Winstona Churchilla a spojeneckých vojáků ve Velké Británii. Jeho dcera na trůn nastoupila jako nenápadná pětadvacetiletá žena jen s málem zkušeností. Do rukou dostala obrovské impérium.

„Commonwealth byl vytvořen jako alternativa k udržení úzkých vazeb založených na dobrovolném přátelství a společných zájmech napříč zeměmi hovořícími anglicky. Většinou jde o země, které byly britskými koloniemi,“ popsala historička Cindy McCreey pro zpravodajský web France24.

Podle lektora ústavního práva Craiga Prescotta byly země Commonwealthu pro královnu Alžbětu prioritou. „Ona je hlavním důvodem, proč společenství ještě přežívá. Několikrát procestovala všechny tyto země. Vždy při svých vánočních projevech nebo projevech ke dni Commonwealthu zdůrazňovala jeho důležitost,“ doplnil Prescott rovněž pro web France 24.

Její poslední zahraniční cesta vedla na Maltu, kde se zúčastnila Zasedání předsedů vlád společenství. „Alžběta byla enormně vlivná. Snažila se urovnávat rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a jejich lídry a dávala lidem pocit, že je jejich země coby člen Commonwealthu relevantní,“ řekla McCreey.

Říše, nad kterou slunce nezapadá

Zpočátku vlády Alžběty II. bylo Britské impérium velmi rozlehlé. Kromě Kanady a Austrálie pod jeho vliv patřila také Indie nebo Jihoafrická republika. Hranice dnešního Commonwealthu končí až v samotné Oceánii. Jeho členy jsou například Fidži, Kiribati, Nauru nebo Tonga. Bez nadsázky se dá říct, že nad Britským impériem a následně Commonwealthem slunce opravdu nezapadá. Lidé, kteří tráví dovolenou například na Maledivách, na Kypru nebo na Jamajce se nacházejí pod vlivem britské královské koruny také.

Mnoho zemí se zbavilo závislosti na Velké Británii alespoň co se vlády britského monarchy týče. Alžběta II. na sklonku svého života vládla Kanadě, Austrálii, Novému Zélandu, Papui Nové Guinei a samotné Velké Británii a Severnímu Irsku. Ostatní země již mají své prezidenty a koruna tam má již pouze symbolický vliv.

Země, kterým vládne britský monarcha, má na starosti většinou guvernér. „Austrálie a Spojené království mají velice úzké vztahy určené naším společným dědictvím, společnými hodnotami, silnými mezilidskými vztahy napříč oběma zeměmi, blízkými strategickými zájmy a také společnými zájmy v oblasti investic a obchodu,“ popsala australská vláda na svém webu.

Australská vláda zveřejnila také čísla, kolik lidí vzájemně obě země navštívilo. V roce 2019 přicestovalo do Austrálie téměř 720 tisíc Britů, naopak cestovalo zhruba 670 tisíc Australanů. Mnoho lidí cestovalo do každé ze zemí za prací nebo za studiem. V Austrálii mělo brigádu téměř 38 tisíc Britů a 6 800 jich zde studovalo.

Rozdílem oproti jiným organizacím je nezávislost jednotlivých zemí. Podle webu Britannica.com nemusí jednotlivé země vůči Commonwealthu plnit žádné závazky. „Jsou drženy společnými tradicemi a zkušenostmi. Společenství drží pohromadě na základě vzájemné komunikace a setkávání. Každý členský stát posílá svého zástupce do hlavních měst ostatních členů,“ vysvětluje Britannica.

Hlava Commonwealthu, britský monarcha, má především ceremoniální funkci. Sekretariát Commonwealthu naopak organizuje různé aktivity mezi členskými státy. Jednou z nich jsou Hry Commonwealthu. Týmy především z Australásie (Austrálie a Nového Zélandu), Velké Británie, Kanady, Jihoafrické republiky, ale také ostatních členských států se utkávají v sérii soutěží v různých sportech, jakými jsou například atletika, box, wrestling nebo plavání.