Průzkum mezi 4600 respondenty ukázal, že 58 procent dotázaných souhlasí se zachováním monarchie v Británii. Svobodné volby hlavy státu by si přálo jen 26 procent respondentů.

Nejmenší podporu má monarchie u mladých lidí, kde ji podporuje jen třetina dotázaných ve věku 18–24. Naopak 38 procent z nich by preferovala volenou hlavu státu.

Alarmující je počet lidí, kteří se o královskou rodinu nezajímají. Mezi mladými Brity to je 78 procent dotázaných. 

Mezi staršími lidmi má naopak britská královská rodina velikou podporu. Ve věkové skupině 50–64 let ji podporuje 67 procent lidí a u Britů starších 65 let monarchii podporuje 78 procent dotázaných.

Průzkum také ukázal, že skoro polovina Britů se domnívá, že Karel III. není v dostatečném kontaktu s veřejností. Nejvyšší je toto číslo u mladých, kde má stejný názor 59 procent respondentů.

reklama