reklama

"Musíme se více spoléhat na vlastní odpovědnost lidí a na dobrovolné nošení roušek," řekl Lauterbach na dnešní tiskové konferenci. Ten v posledních týdnech čelil rostoucímu tlaku, aby zrušil respirátory v dálkové dopravě. To ale dosud odmítal s tím, že epidemická situace je i přes značné zlepšení nadále riziková.

Celoněmecký zákon o potírání infekčních chorob nařizuje respirátory v dálkové dopravě, v regionální a městské dopravě pak o rouškách rozhodují samy spolkové země. Toho využily již Bavorsko, Šlesvicko-Holštýnsko a Sasko-Anhaltsko, které povinné roušky zrušily v prosinci.

Tento týden rozvolnění ohlásily další německé regiony. Sasko s rouškami v regionální dopravě skončí k 16. lednu, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Berlín a Braniborsko ke 2. únoru a Durynsko ke 3. únoru. Na konci tohoto měsíce hodlá roušky zrušit i Bádensko-Württembersko.

Roušky jsou v Německu jedním z posledních viditelných opatření proti šíření covidu-19. Po novelizaci zákona tak respirátory zůstanou povinné jen v nemocnicích, pečovatelských zařízeních, v ordinacích lékařů a v dalších zdravotnických zařízeních.