O tom, že Česku zařazení mezi rizikové země hrozí, se spekuluje několik dní. "Už začátkem týdne jsme německé straně poskytli aktuální data, němečtí kolegové ocenili především omezení otevírací doby nočních podniků, které často navštěvují němečtí turisté. Rozhodnutí německé strany ale nemůžeme předjímat," napsal dnes ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Německé ministerstvo zahraničí minulý týden sdělilo ČTK, že situaci v Česku pozorně sleduje. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka proto předem doporučil, aby lidé plánující cesty Německa měli pro příští dny vývoj v Česku na paměti.

O zařazení země, případně její části na seznam zahraničních rizikových oblastí rozhodují v Německu společně ministerstva zdravotnictví, zahraničí a vnitra. Seznam pak spravuje a zveřejňuje národní Institut Roberta Kocha, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstva rozhodnutí řídí na základě dvou kritérií. Tím prvním je hranice 50 nakažených na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní. Pokud je limit překročen, je splněna podmínka pro zapsání na list. Druhým kritériem je aktuální epidemická situace v dané zemi. Pokud například počet případů prudce roste, ale celková sedmidenní bilance ještě nedosáhla limitu 50 případů na 100.000 obyvatel, může Německo i tak zemi vyhodnotit jako rizikovou.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zapovězeny rovněž nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, je nutné ale počítat s omezeními.

Ti, kdo do Německa přicestují z rizikových oblastí, se musí uchýlit do karantény a informovat o tom příslušný hygienický úřad. Od 8. srpna navíc platí, že při příjezdu je nutné buď předložit negativní test, který není starší než 48 hodin, nebo se rozboru podrobit po příjezdu do 72 hodin. Pokud test koronavirus neprokáže, může karanténa skončit. Změna v postupu nastane od 1. října, kdy bude možné opustit karanténu s negativním testem až po pěti dnech.

Lidé cestující do Německa z rizikových oblastí mají prozatím nárok na test zdarma, odběry mohou podstoupit například na letištích, nádražích či dálničních odpočívadlech. Možnost bezplatného testování až do 15. září platí i pro navrátilce z nerizikových zemí.