Uvedl to dnes evropský statistický úřad Eurostat. Zároveň zpřesnil údaj za červen, kde původně uváděl také šestiprocentní nezaměstnanost.

V 19 zemích používajících jednotnou evropskou měnu se míra nezaměstnanosti v sedmém měsíci roku také snížila o desetinu bodu, a to na 6,6 procenta. Loni v červenci byla nezaměstnanost v eurozóně na 7,7 procenta, v celé EU činila 6,9 procenta.

Eurostat odhaduje, že letos v červenci bylo v EU bez práce 12,959 milionu lidí, z toho 10,983 milionu v eurozóně. Proti loňskému červenci počet nezaměstnaných v eurozóně klesl o 1,576 milionu, v celé EU pak o 1,854 milionu.

Mírně klesla nezaměstnanost mez mladými lidmi do 25 let. V EU se snížila na 14 procent, v eurozóně na 14,2 procenta. V červnu byla v obou případech o dvě desetiny procentního bodu vyšší. V EU bylo bez práce 2,630 milionu mladých lidí, z toho 2,173 v eurozóně.

Nejnižší poměr nezaměstnaných má po České republice Polsko (2,6 procenta) a Německo (2,9 procenta). Nejvyšší zastoupení lidí bez práce má naopak Španělsko (12,6 procenta) a Řecko (11,4 procenta).

Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.

V případě Česka Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v červenci vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 3,3 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.