Norsko spoléhá na výrobu elektřiny z vody, která má na celkové produkci elektřiny v zemi podíl zhruba 90 procent. Po suché zimě s relativně malým množstvím sněhu mají ale vodní nádrže v jižní části země mnohem méně vody než v průměrných letech. Vláda tak musí jednat, aby tuto zimu zabránila nedostatku elektřiny na domácím trhu.

Aasland dnes uvedl, že pokud hladiny nádrží klesnou pod sezonní průměry, bude jejich doplňování upřednostněno před výrobou elektřiny. "V praxi to bude zahrnovat kontrolní mechanismy, které omezí možnost vývozu v případě nízkého naplnění nádrží," řekl ministr. Nařízení je ale zatím ve fázi návrhu a není jasné, kdy budou stanoveny dolní hranice kapacity nádrží, ani jak se budou případná omezení vývozu řídit.

Producenti elektřiny v jižním Norsku již letos snížili produkci, aby ušetřili vodu na zimu a vyhnuli se tak výpadku dodávek.

Vzhledem k tomu, že se energetická krize v Evropě zhoršuje, bylo by jakékoli omezení další ranou pro státy na kontinentu, které spoléhají na levnou norskou vodní energii. K zemím nejvíce závislým na norském vývozu patří Británie.

Norsko není členem Evropské unie, ale je součástí jednotného evropského trhu s energií. Jeho pravidla stanoví, že země nesmějí na delší dobu omezovat toky elektřiny sousedům. Omezení by bylo povoleno pouze v případě vyhlášení mimořádné situace.

Norsko získává téměř veškerou elektřinu ze svých rozsáhlých vodních zdrojů a dlouhodobě bylo schopno vyvážet velké přebytky a mít jedny z nejnižších cen v Evropě. Po suchém jaru jsou však vodní nádrže v nejhůře postižené oblasti naplněné ze 49,3 procenta. Medián pro období let 2000 až 2019 činí 74,9 procenta, uvedla agentura Bloomberg.