reklama

V celé unii připadlo předloni na každou ženu 1,5 dítěte. Tento ukazatel tak klesá od roku 2016, je ale výše než před dvaceti lety, kdy se pohyboval kolem hodnoty 1,4.

Nejvíce dětí se v roce 2020 narodilo ve Francii, kde na jednu ženu připadlo 1,83 dítěte. Nicméně i ve Francii porodnost za posledních deset let citelně poklesla, v roce 2010 to bylo 2,03 dítěte. Strmý pokles ve stejném období zaznamenalo například i Irsko (z 2,05 v roce 2010 na 1,63 v roce 2020) nebo Finsko (z 1,87 na 1,37).

Naopak nejmenší porodnost zaznamenaly v roce 2020 Malta (1,13 dítěte na ženu), Španělsko (1,19) a Itálie (1,24).