Tato evoluční změna může pomoci rozšířit populaci slonů v zemi, kde obchodování se slonovinou pomáhalo od konce 70. a začátku 90. let financovat tamní občanskou válku.

Na začátku nového tisíciletí v důsledku útoků pytláků v národním parku Gorongosa zůstalo jenom 200 z původních 2500 slonů. Před válkou se rodilo bez klů 18,5 procenta sloních samic a tato zvířata pytláky nezajímala. Teď je mezi 91 samicemi narozenými od konce válk 33 procent zvířaty bez klů.

Matematický model, který s kolegy provedl Shane Campbell-Staton z Princetonské univerzity v New Jersey, dokazuje, že změna je důsledkem tlaku lovců: selektivní zabíjení slonů s kly vede k tomu, že se rodí více mláďat bez klů.

To, že nadměrný lov vyvolává rychlé evoluční změny, se potvrdilo i u jiných zvířecích druhů. Například u ovcí tlustorohých žijících v kanadské Albertě se po 20 letech lovu pro trofeje rodí zvířata s rohy o 20 procent menšími, než měli jejich předci. Rovněž rybolov vedl ke zmenšení tělesných rozměrů některých rybích druhů.

Je ale těžké určit, co se přesně u měnících se druhů děje z hlediska genetiky, a oddělit vliv lovu od dalších možných příčin, jako jsou například změny v jejich životním prostředí.

Tým Campbella-Statona zjistil, že bez klů se rodí více jenom sloní samice, což z genetického pohledu ukazuje, že jde o mutaci chromozomu X, který dominuje u samic - jejich buňky mají dva pohlavní chromozomy X, zatím u samců je v buňkách chromozom X a Y. Výzkum sloního genomu se proto zaměřil na oblasti chromosomu X a srovnání jedinců s kly a bez nich. Vědci identifikovali dva pravděpodobné kandidáty - geny AMELX a MEP1a, jež jsou u lidí spojovány s růstem řezáků, tedy lidských ekvivalentů klů.

Chris Darimont, který se zabývá ekologií na univerzitě v kanadské Viktorii, se domnívá, že studie podává přesvědčivé důkazy toho, že změny vyvolal lov. "Mají velmi přesvědčivé genetické údaje. Je to varování, protože ukazuje člověka jako hlavní evoluční sílu na planetě," řekl.

Pro slony má to, zda mají kly nebo ne, i další důsledek. Při srovnání obsahu výkalů se zjistilo, že slonice bez klů konzumují odlišné plodiny než ty, které kly mají. "Sloni jsou klíčový druh a pokud změní jídelníček, změní to celou krajinu," napsal spoluautor studie, biolog Robert Pringle z Princetonské univerzity. Dá se předpokládat, že se nyní bude rodit méně mláďat, protože mutace, která u samic způsobuje absenci klů, je pro samce smrtelná - samci s touto mutací se nenarodí. Je to způsobeno tím, že u samic, které mají pohlavní chromozom X dvakrát, je mutace naředěná druhých chromozomem, kdežto u samců, kteří mají pouze jeden chromozom X, se projeví naplno. "Nemít kly může mít své výhody v době válčení, ale bude to také něco stát," napsal Pringle.