Soud vyzval ruskou vládu, aby "trest uložený stěžovatelům nebyl vykonán". Moskva má "zajistit vhodné podmínky jejich zadržování; a poskytnout jim veškerou nezbytnou lékařskou pomoc a léky". Rusko má soudu do dvou týdnů předložit informace o tom, jaké kroky a opatření přijaly její orgány k zajištění dodržování práv obou odsouzených.

Po ukrajinské vládě soudu žádá, aby "v rámci možností zajistila respektování práv žadatelů". Kyjev má soudu do dvou týdnů poslat veškeré informace, které považuje pro případ za podstatné.

Pinner s Aslinem a Maročanem Ibráhímem Sádúnem padli před časem do zajetí proruských sil a 9. června je soud v separatistické DNR na východě Ukrajiny odsoudil k trestu smrti. Britské úřady uvedly, že odsouzení působili na Ukrajině jako příslušníci ukrajinské armády, a proto se na ně vztahují ženevské úmluvy. Ty mimo jiné zakazují, aby byli zajatí vojáci souzeni za obvyklé vojenské činy. Proruští separatisté tvrdí, že Britové bojovali na Ukrajině jako žoldnéři a úmluvy se na ně nevztahují.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal v červnu zákon, podle něhož Rusko nebude v souvislosti s vyloučením z Rady Evropy plnit rozhodnutí ECHR přijatá po 15. březnu letošního roku. Ochránci lidských práv ale namítají, že z právního hlediska se Evropská úmluva o ochraně lidských práv vztahuje na Rusko nejméně do září a že rozhodnutí soudu je tedy potřeba plnit

reklama