Ruská invaze na Ukrajinu si vyžádala desítky tisíc mrtvých a vyvolala největší konfrontaci Ruska se Západem od kubánské krize v roce 1962, kdy se studenoválečné velmoci přiblížily k jaderné válce, připomněla agentura Reuters.

"Máme schopnost poslat všechny nepřátele do pekelného ohně, ale to není náš úkol," napsal Medveděv v příspěvku Proč je naše věc správná, který publikoval u příležitosti dnešního Dne národní jednoty. "Nasloucháme Stvořitelovým slovům v našich srdcích a řídíme se jimi. Tato slova nám dávají náš posvátný cíl. Cílem je zastavit nejvyššího vládce pekla, ať už se jmenuje jakkoliv - Satan, Lucifer nebo Iblís. Jeho cílem je totiž záhuba," dodal.

Podle Medveděva je Rusko ve válce s "částí umírajícího světa", "bandou šílených nacistických feťáků, jimi omámeným a vystrašeným národem", stejně jako s "velkou smečkou štěkajících psů ze západních chovů" a "pestrým stádem chrochtajících podsvinčat".

"Naší zbraní je Pravda. Proto je naše věc správná. Proto bude vítězství naše! Šťastný svátek!" zakončil Medveděv příspěvek.

Medveděv, který se kdysi jako prezident v letech 2008 až 2012 stavěl do role liberálního modernizátora, od zahájení invaze stupňuje svou proválečnou a nacionalistickou rétoriku. Jím zveřejňované názory se někdy shodují s těmi, které zastává kremelské vedení. Někteří ruští činitelé v posledních dnech začali vyzývat k "desatanizaci" Ukrajiny.