Vláda Slovenské republiky v dubnu rozhodla o dočasném zavedení hraničních kontrol. V praxi to podle tamního ministerstva vnitra bude znamenat, že od 24. května do 8. června bude policie provádět kontroly, pokud to bude situace vyžadovat. 

"Cílem kontrol na vnitřních hranicích je přijmout nezbytná opatření související se zajištěním veřejného pořádku a bezpečnosti na území Slovenské republiky během tohoto období. Policie bude za podpory ozbrojených sil Slovenské republiky a ve spolupráci s Finanční správou Slovenské republiky provádět cílené kontroly na hraničních přechodech při vstupu na území Slovenské republiky," uvedl resort.

Pozemní hranice lze po dobu dočasného znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích Slovenské republiky překračovat pouze na vybraných hraničních přechodech, s výjimkou složek integrovaného záchranného systému, osob vykonávajících práce na zemědělské nebo lesní půdě, lovců a rybářů při výkonu jejich činností do 5 km od vnitřní hranice. Mezinárodní vlaková a letecká doprava nebude v tomto ohledu nijak omezována ani měněna.

Pro urychlení procesu hraničních kontrol Slovensko doporučuje všem osobám vstupujícím na jeho území, aby si připravily ke kontrole cestovní doklady (občanské průkazy nebo cestovní pasy) včetně dokladů svých dětí a zejména v době vyšší hustoty provozu zahájily cestu s dostatečným předstihem.
 
 

reklama