reklama

Tým vědců z Oxfordské univerzity a švýcarské soukromé nemocnice Clinique des Grangettes vystavil hliníkovým solím buňky křečka, včetně buněk mléčné žlázy. Biolog Stefan Madriota a onkolog André-Pascal Sappino zjistili, že kov pronikal do buněk a způsoboval v nich takzvanou nestabilitu genomu, která patří mezi základní znaky nádorů.

Tito vědci již dříve zjistili, že myší buňky vystavené podobné koncentraci hliníku jako prsní žlázy lidí, kteří používali deodoranty, mutovaly v agresivní nádory, které se rychle šířily.

"Provedený výzkum ukazuje, že hliník mění DNA buněk způsoby, které jsou pozorovány u karcinogenních látek, a potvrzuje tak svůj karcinogenní potenciál,“ uvedli vědci ve studii publikované v odborném časopise International Journal of Molecular Sciences. Podle autorů studie by veřejnost měla brát vážně spojitosti mezi používáním deodorantů a nárůstem rakoviny prsu v posledních letech. "Více než 80 procent nádorů se nachází ve vnější části žlázy, v blízkosti podpaží,“ řekl Sappino rozhlasové stanici France Inter.

Vědec nicméně uznal, že výsledky, které se prokázaly u křečků a myší, nelze jednoduše vztáhnout i na lidi. Ke stanovení skutečné příčinné souvislosti mezi používáním deodorantů obsahujících hliníkové soli a výskytem rakoviny prsu u lidí je podle něj třeba provést dlouhodobé studie uživatelů těchto produktů.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (VVBS), který funguje jako poradní orgán Evropské komise, ve zprávě z března 2020 uvedl, že deodoranty nepředstavují zdravotní riziko, pokud je jejich koncentrace hliníku nižší než 10,6 procenta pro spreje a 6,25 procenta pro ostatní, například tyčinkové nebo kuličkové. Dostupné deodoranty mají nižší koncentrace hliníku, než jakou VVBS uvádí jako nebezpečnou. Výbor také dodal, že "systémové vystavení hliníku prostřednictvím každodenních aplikací kosmetiky významně nepřispívá k tělesné zátěži hliníkem z jiných zdrojů“.

Francouzská Národní agentura pro bezpečnost léčiv a zdravotnických výrobků (ANSM) došla v roce 2011 k závěru, že neexistují žádné důkazy pro souvislost mezi vystavením kůže hliníku a rozvojem rakoviny. ANSM však doporučila omezit koncentraci hliníku v kosmetických přípravcích na 0,6 procenta a nepoužívat výrobky obsahující hliník bezprostředně po holení nebo na poškozenou pokožku, protože absorpce je v těchto případech větší.

reklama