"Jestliže první rok pandemie covidu-19 poznamenalo kolektivní selhání při přípravě (na zdravotnickou krizi) a při jednání podle vědeckých poznatků, tak druhý rok pandemie se vyznačoval hlubokými nerovnostmi a ze strany světových vůdců nepochopením provázaností (mezi státy)," uvedl orgán.

Podle GPMB země nedokázaly spolupracovat dostatečně silně na zvládnutí pandemie na globální úrovni. "Covid ukázal porouchaný svět, který je rozdělený a kde panují nerovnosti a nezodpovědnost," uvedla rada. Podle ní sice ze summitů a schůzek mezinárodních institucí a organizací zaznívají výzvy k větší mezinárodní spolupráci, konkrétních činů v tomto směru je ale stále málo.

Pokud podle GPMB země neposílí svou mezinárodní spolupráci ve zdravotnictví, tak svět nebude schopen ukončit současnou pandemii ani předejít těm novým. Rada vyzvala k vytvoření mezinárodního mechanismu sdílení informací a vědeckých poznatků či k vytvoření fondu, který by financoval mezinárodní opatření proti pandemii či jiným světovým zdravotnickým hrozbám. Podle GPMB by státy měly také posílit WHO či uzavřít dohodu o připravenosti na světové zdravotnické krize.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se nákaza koronavirem od začátku epidemie prokázala u 244 milionů lidí a bezmála pět milionů osob v souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo. Číslo je ale pravděpodobně podhodnocené, protože v mnoha státech se testuje jen málo. Podle agentury AFP se odborníci WHO domnívají, že počet zemřelých v souvislosti s nemocí covid-19 je dvakrát až třikrát vyšší, než uvádí stávající statistika.

Během pandemie mezinárodní orgány jako WHO kritizovaly malou mezinárodní spolupráci například v distribuci vakcín proti covidu-19. Během bývalé americké administrativy Donalda Trumpa však samotná WHO čelila kritice, že její vedení vychází příliš vstříc Číně. Spojené státy například kritizovaly neprůhlednost Číny při zkoumání původu koronaviru.