Ukrajinská protiofenziva v oblasti Charkova byla podle Petráše překvapením nejenom pro ruskou armáda, ale de facto pro světovou veřejnost. "Navzdory omezenému potenciálu zbraňových prostředků se podařilo ukrajinské armádě zmást ruského protivníka, který očekával operaci v jižní části fronty, tedy v oblasti Chersonu. Ukrajinská armáda naopak dokázala přesunout a nepozorovaně soustředit síly na severu," popsal situaci Petráš.

Protiofenziva v období do 10. září pak podle něj spočívala v rychlém manévru ukrajinských mechanizovaných jednotek s poměrně značnou palebnou silou a s podporou dělostřelectva a částečně i letectva, a to ve slabém Rusy okupovaném místě. Následovalo prolomení předního okraje ruské linie, proniknutí do značné hloubky okupovaného území a přinucení ruských jednotek k ústupu.

"V uvedeném případě se jedná o poměrně standardní manévr, který však vyžaduje vysokou organizovanost a koordinaci velení. Kromě toho je však potřebné, i správně určit slabé místo protivníkova sil a čas, kdy musí operace proběhnout. To, co se odehrálo v posledních dnech a hodinách v severní části fronty, hovoří o vysoké schopnosti ukrajinské armády provádět efektivní vojenské operace," uvedl Petráš.

Současná protiofenziva podle něj také odhalila nedostatky na straně ruské armády. "Ať už se jedná o situaci v jižní části frontové linie, v oblasti Chersonu, v části východní, tedy oblast Siversk a Bachmut, či oblast Charkova, jedná se z ruské strany jednoznačně o zásadní nedostatky v několika klíčových oblastech schopností, a to především v oblasti zpravodajského zajištění operace, v oblasti velení a řízení. Klíčový problém však bude v celkové logistické podpoře v kontextu technické úrovně stavu používané vojenské techniky a zbraňových systémů," uvedl Petráš. Doplnil, že od těchto skutečností se pak odvíjejí další chyby, které se markantně projevují při plánování operace a v průběhu jejího vedení.

Současný vývoj operace podle něj naznačuje možné převzetí operační iniciativy ukrajinskými silami, minimálně v severní části fronty. "Byť se před několika dny zdálo, že jakákoliv ukrajinská protiofenziva narazí na nedostatečné či absentující materiální vybavení, ukazuje se že bojový duch a étos ukrajinských obránců dokáže tyto nedostatky nahradit," poukázal odborník.

Morální a psychická výhoda vyplývající z tohoto operačního úspěchu pak podle něj případně může vést k demoralizaci protivníka. "Ovšem až čas ukáže, zda získanou operační výhodu dokáže ukrajinská armáda udržet a posléze přetavit do výhody strategické," dodal Petráš.