V roce 2022 zatím v Kalifornii 5000 různých ohňů spálilo asi 730 čtverečních kilometrů lesů a jiné vegetace. To je méně než v předchozích dvou letech touto dobou. Sucho a vedra ale podle expertů předznamenávají žhavý zbytek ohňové sezony.

Asi 560 kilometrů jihovýchodně od San Franciska se minulý rok plameny přehnaly přes zalesněné kopce nad vesnicí Lone Pine a nechaly po sobě popelem zaprášené pařezy, bezlisté duby a černé kostry borovic. Na bývalém požářišti se rok poté začínají objevovat první známky nového života v podobě drobných přesliček a shluků bílých a fialových lučních květin.

Některé kvítí dokonce nekvete jindy než po požáru. Hasiči uvádějí, že při boji s požárem u Lone Pine ve východní části horského masivu Sierra Nevada použili co možná nejméně invazivní metody, jelikož přirozené požáry jsou důležitou součástí místního ekosystému.

"Některé druhy keřů a trav jsou více přizpůsobené požáru a další rok se rychleji obnoví," vysvětlil představitel americké lesní správy Todd Ellsworth. Než se ale původní porost vrátí do stavu před ohněm, může to trvat až pět let. Některé borovice v oblasti se už nevrátí nikdy, protože oheň jejich porosty poškodil příliš.

"Jehličnany se vracejí pomalu nebo vůbec. Je pak na lesnících, aby je znovu vysázeli," řekl Ellsworth.

Prostředí, v němž jsou požáry vlivem klimatické změny častější a ničivější, může přirozenou obnovu lesa ztížit. "Některá místa jsou nyní velmi pravděpodobně klimaticky jiná, než když tyto jehličnany vznikly. To může ztěžovat jejich obnovu. Pokud je teplejší a sušší klima pro tyto stromy nevhodné, nevrátí se vůbec," uvedla Camille Stevensová-Rumannová z Coloradské státní univerzity.

V Kalifornii je téměř 135.000 čtverečních kilometrů lesů a místní vláda již oznámila plány, které mají ničivé dopady požárů snížit. Podle demokratického guvernéra Gavina Newsoma chce vláda do roku 2025 začít ročně zabezpečovat proti šíření požárů 4000 kilometrů čtverečních lesa, a to odřezáváním nízkých větví stromů, odnášením klestí a dalšího suchého paliva.

První jiskru může způsobit lidská nehoda či úmysl při pobytu v lese, Cal Fire nicméně upozorňuje, že 74 procent lesních požárů mezi lety 2018 a 2020 v Kalifornii způsobilo elektrické vedení, do něhož například vítr zavál větev a vznikly jiskry. V roce 2018 vadný kovový úchyt vedení vysokého napětí vyprodukoval jiskry, jež zažehly požár známý jako Camp Fire, který si vyžádal 84 lidských životů.

Společnost Pacific Gas and Electric (PG&E), která vadné elektrické vedení vlastnila, v roce 2020 zbankrotovala poté, co před soudem uznala vinu v 84 bodech neúmyslného zabití. PG&E nyní funguje v jiné podobě a podílí se v rizikových oblastech Kalifornie na ukládání elektrického vedení pod zem, píší Financial Times.