reklama

Studie, která se objevila v mezinárodním deníku Cancer Epidemiology, zkoumá možnou souvislost mezi výskytem rakoviny mozku a používáním mobilního telefonu v australské populaci. Celkem se studie týká 19 858 mužů a 14 222 žen, kterým byla mezi lety 1982 a 2012 diagnostikována rakovina mozku. Zároveň využívá data o používání mobilních telefonů z období mezi roky 1987 a 2012.

Výsledky studie ukázaly, že s postupem času používání mobilních telefonů drasticky vzrostlo (z 9 % v roce 1993 na 90 % dnes). Zároveň s ohledem na věk ale došlo pouze k mírnému nárůstu výskytu rakoviny mozku u mužů a k žádnému nárůstu u žen.

Studie dále zjistila, že se drasticky zvýšil výskyt rakoviny mozku u lidí starších 70 let. To ale podle vědců nemůže mít souvislost s užíváním mobilních telefonů, protože tento nárůst začalještě před představením mobilních telefonů na trh.

Pravděpodobnější proto podle vědců je, že nárůst výskytu lze připisovat pokroku v lékařských technologiích, které umožnily odhalení nádorů, které by dříve nebyly diagnostikovány.

Vědci také zkusili spočítat, kolik případů lidí s rakovinou mozku by mělo být, pokud by teorie o mobilních telefonech způsobujících rakovinu mozku měla platit. Čísla se ale neshodovala a ve skutečnosti byla mnohem nižší než odhady.

Nová studie organizace National Toxicology Program, která spadá pod americké ministerstvo zdravotnictví, ale tvrdí, že našla spojitost mezi zářením z mobilních telefonů a rakovinou. Podle serveru Huffington Post tomu tak je alespoň u myší.

Studie, která celkem vyšla na 25 milionů dolarů a probíhala dva roky, zjistila, že u myší, které byly neustále vystaveny záření z mobilních telefonů, došlo ke zvýšení rizika vzniku rakoviny mozku nebo srdce.

Jak server vysvětluje, studie odhalila, že u přibližně 2-3 % myších samců chronické a neustále vystavení rádiovým vlnám z mobilních telefonů způsobilo vznik vzácných nádorových onemocnění v mozku a srdci. U samic bylo toto riziko o něco menší.

Server ale upozorňuje, že důvody k panice zatím nejsou, protože tato studie nijak nepotvrzuje, že stejný vztah existuje i u lidí. Šlo navíc o vystavení velmi extrémním podmínkám.

Na druhou stranu ale podotýká, že tato studie jasně vyvrací předchozí oficiální tvrzení, podle kterých nemají mobilní telefony a jejich záření na živé organismy krom zahřívání tkáně žádný vliv.

„S ohledem na světové rozšíření mobilní komunikace mezi uživateli různého věku může i malé zvýšení výskytu nemoci v důsledku vystavení RFR (rádiovému záření) mít velké dopady na veřejné zdraví," varují výzkumníci z National Toxicology Program.

Server dodává, že ačkoliv u lidí tato vazba zatím prokázána nebyla, lidé mohou v rámci prevence raději používat handsfree zařízení a nenosit telefon v kapsách.

Loading...

1 komentář (Poslední 23.10. 23:25) Napište svůj názor

reklama