ILO zdůraznila, že kancelářská práce bude patrně nejvíce postižena touto automatizací. To může mít negativní dopad na zaměstnanost žen, protože v kancelářském prostředí jsou ženy nadměrně zastoupeny, zejména v bohatších zemích.

Nárůst zájmu o generativní umělou inteligenci a aplikace jako jsou chatboti vyvolává obavy z úbytku pracovních míst. Tyto obavy jsou podobné reakcím veřejnosti na zavedení montážních linek na začátku 20. století nebo velkých počítačů v 50. letech minulého století.

ILO dospěla k závěru, že většina pracovních míst a odvětví bude pouze částečně automatizována a umělá inteligence spíše bude doplňovat práci než ji nahrazovat. Klíčovým dopadem této technologie pravděpodobně bude rozšíření spektra pracovních činností.

Studie uvádí, že v oblasti kancelářské práce, která je nejvíce ohrožena touto technologií, lze automatizovat zhruba čtvrtinu úkolů. Naopak většina jiných profesí, jako jsou manažeři a prodejci, bude omezeněji postižena tímto trendem.