reklama

V průmyslu se v lednu důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila o 0,7 bodu na hodnotu 98,0. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci oproti minulému měsíci jako téměř neměnnou. Současná celková i zahraniční poptávka se oproti prosinci snížila, informuje czso.cz. Stav zásob hotových výrobků v průmyslových podnicích se meziměsíčně mírně zvýšil. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatečná poptávka, uvádí ji téměř 36 % vykazujících jednotek, avšak významně roste i počet podniků, které znepokojuje nedostatek mnohdy kvalifikovaných zaměstnanců.

Respondenti očekávají pro příští tři měsíce zvýšení tempa růstu výrobní činnosti a rovněž zaměstnanosti. Z hlediska vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou podnikatelé v průmyslu oproti prosinci o něco pesimističtější, neboť jejich očekávání se v tomto ohledu snížila. I přes mírný lednový pesimismus je důvěra v odvětví průmyslu v meziročním srovnání stále na vyšší úrovni.

Celková důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se v lednu meziměsíčně nezměnila a zůstala na hodnotě 75,0. Stavební podniky zhodnotily svou současnou ekonomickou situaci téměř stejně jako v prosinci. Poptávka po stavebních pracích se v lednu z pohledu podnikatelů meziměsíčně mírně zvýšila. Respondenti sice očekávají v krátkodobém výhledu příštích tří měsíců růst tempa stavební činnosti, ale zároveň uvažují o mírném snížení počtu zaměstnanců.

Zástupci stavebních podniků dále očekávají zhoršení vývoje ekonomické situace v období příštích tří měsíců, pro období příštích šesti měsíců jsou jejich vyhlídky téměř neměnné. Oproti lednu minulého roku je důvěra v odvětví stavebnictví stále na nižší úrovni.  

V lednu se indikátor důvěry v odvětví obchodu oproti prosinci zvýšil o 4,2 bodu na hodnotu 104,3. Současná celková ekonomická situace byla v meziměsíčním srovnání obchodními podniky zhodnocena lépe.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů v lednu meziměsíčně mírně snížila o 0,3 bodu na hodnotu 97,4. Současná celková ekonomická situace se z pohledu podniků ve službách vyvíjela téměř stejně jako v prosinci.

Indikátor spotřebitelské důvěry se v lednu meziměsíčně zvýšil o 1,3 bodu na hodnotu 110,0. Z průzkumu mezi spotřebiteli vyplynulo, že se jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace pro příštích dvanáct měsíců v meziměsíčním srovnání téměř nezměnily. Obavy z jejich vlastní finanční situace se také téměř nezměnily. Oproti prosinci mají spotřebitelé v úmyslu více spořit.

reklama