reklama

Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVV), které v něm zjišťovalo názory veřejnosti ohledně plýtvání potravinami. Jednou z možných forem tohoto plýtvání je právě vyhazování výpěstků, které jsou například pokroucené nebo špatně zbarvené.

Méně dokonalou, tedy "ošklivou" zeleninu či ovoce by si u prodejců vybralo 18 procent dotázaných. Svou volbu odůvodnili především tím, že na vzhledu potravin nezáleží a že nedokonalost znamená přirozenost, tedy že nejsou například chemicky ošetřené.

Zhruba čtvrtina dotázaných nad výběrem potravin nepřemýšlela nebo neuměla říct, po kterých plodinách by sáhla.

Dotázaní měli rovněž odhadnout, kolik se vyhodí potravin kvůli nevyhovujícímu vzhledu. Sedmatřicet procent lidí se shodlo s realitou, kdy podíl vyhozených potravin činí 20 až 30 procent z jejich celkové produkce. Přibližně desetina lidí uvedla podíl vyšší než 30 procent, ale zároveň si nemyslí, že je to více než polovina.

Další desetina dotázaných si myslí, že podíl vyhozených potravin z estetických důvodů převažuje nad množstvím těch, které se dostanou na pulty obchodů, tvoří tedy polovinu a více. Naopak nižší než reálný podíl odhadlo 25 procent lidí. Téměř pětina pak nedokázala na otázku odpovědět, doplnili autoři průzkumu, který provedli v druhé polovině srpna mezi tisícovkou lidí.

reklama