reklama

Parlament schválil novelu zákona o pobytu cizinců, a ti se teď musí adaptovat na nové podmínky. Přehled všech změn, které platí od 2.8. 2021, si lze prohlédnout v dokumentu, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR. O těch nejdůležitějších se dočtete v tomto článku.

Povinnost komplexního zdravotního pojištění

Největší a zcela zásadní změna souvisí s monopolizací komerčního komplexního pojištění. Nově si mohou cizinci, kteří od 2.8. vstoupí na území ČR, sjednat zdravotní pojištění cizinců pouze u jediné pojišťovny – VZP, a.s.

Povinnost se netýká cizinců, kteří využívají veřejné zdravotní pojištění nebo jim je zdravotní péče hrazena na základě mezinárodní smlouvy. Výjimka platí také pro držitele platných průkazů EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) a GHIC (britská Global Health Insurance Card). Z povinnosti jsou vyňati i občané EU a jejich „blízcí rodinní příslušnicí“.

Cizinci, kteří do Česka přicestovali nejpozději do 1.8. 2021, si s povinným komerčním komplexním pojištěním nemusí lámat hlavu. Vystačí si s cestovním zdravotním pojištěním v rozsahu nutné a neodkladné péče.

Nic se nemění ani pro cizince, kteří již v ČR žijí na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza. V případě sjednaného komerčního komplexního pojištění u jiné pojišťovny než VZP je změna pojišťovny čeká až v okamžiku podání žádosti o prodloužení stávajícího nebo vydání nového pobytového oprávnění. Stejná pravidla platí i pro cizince se statutem tzv. vzdáleného rodinného příslušníka občana EU či Velké Británie.

Zdravotní pojištění novorozenců narozených na území ČR

Novelizace zákona o pobytu cizinců zasáhla také do pojištění dětí, které se od 2.8. narodí na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem. Účastníkem veřejného zdravotního pojištění je dítě pouze do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dní. Plátcem pojistného je zákonný zástupce dítěte, který má povinnost ohlásit narození zdravotní pojišťovně do 8 dní.

Narození dítěte se nahlašuje zdravotní pojišťovně, u niž je pojištěna matka, případně otec. Pokud ani jeden z rodičů veřejné pojištění nemá, narození se hlásí u VZP.

Co ovlivňuje výši pojistného?

Pojišťovna vypočítává pojistné na základě rozsahu poskytnutých služeb a osobních údajů. Rozhoduje především zdravotní stav pojištěného, územní rozsah a doba trvání pojištění. Výraznější slevy (u VZP je to nyní 10 %) lze dosáhnout uzavřením pojištění online.

U jiných pojišťoven až za pět let

Novelu cizineckého zákona kritizovalo ministerstvo zdravotnictví, Hospodářská komora i Česká asociace pojišťoven. Podle nich jsou změny „nepřípustnou monopolizací“, a navíc v rozporu s unijním právem. U jiné pojišťovny než u VZP si budou moct cizinci sjednat pojištění až za pět let.