reklama

Bez spotřebičů by náš život byl určitě složitější a méně pohodlný. Pračka, lednička, televize, notebook… jen si bez nich představte jeden jediný den. V jistých situacích ale můžou být pro celou vaši domácnost rizikem. Na mysli máme případy, kdy dojde k přepětí v síti.

Co je přepětí v síti a jak k němu dochází?

Všude, kde je elektřina, může teoreticky dojít k přepětí. Je to situace, během níž krátkodobé napětí přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu. Ačkoli jsou moderní přístroje vyráběny tak, aby jistou úroveň přepětí po určitý čas vydržely, je to pro ně hrozba. A pak to může být hrozba i pro celou vaši domácnost.

Přepětí v síti rozdělujeme na dva druhy, podle toho, jak k němu dojde:

  • Vnitřní (spínací) přepětí – jeho příčinou je manipulace se sítí, s vysoce výkonným spotřebičem, který je do ní zapojený, případně zkrat.
  • Vnější (atmosférické) přepětí – jeho příčinou je zásah bleskem, a to i ten nepřímý; tento druh přepětí je mnohem nebezpečnější, snáz dokáže napáchat větší škody.

Co může přepětí v síti způsobit?

Pro domácnost je nebezpečné zejména vnější přepětí. To dokáže poškodit, nebo úplně zničit elektroniku připojenou do sítě. Spotřebič se dokonce může vznítit a způsobit v domácnosti požár. Výše škod z přepětí pak naskakuje velice rychle a pro váš bankovní účet to není právě radostné období. Nahradit část, nebo všechny elektrospotřebiče v domácnosti – to jsou náklady vyšších desítek tisíc.

Prevence je vhodná. Vždy ale nestačí

Vzniku přepětí v síti se dá bránit, a to především přepěťovou ochranou, která omezuje riziko jeho vzniku, případně mu úplně zamezuje či zmírňuje jeho dopady. Tou nejznámější přepěťovou ochranou jsou bleskosvody (a dále pak ochranná jiskřiště, svodiče přepětí nebo zemnicí lana).

Jakkoli se prevence hodí, přepětí nedokáže zabránit ve všech případech. Pro takové situace si ale můžete sjednat pojištění majetku a nezůstat na místě zkázy v problému sami.

Jakmile dojde k poškození nebo zničení pojištěného majetku kvůli výboji statické elektřiny v atmosféře v souvislosti s úderem blesku nebo kvůli napěťové špičce v elektrické síti, pojištění pro tyto případy je to jediné, co vám ještě může pomoci.

Při sjednávání pojištění bytu a domácnosti si ale dejte pozor, aby bylo pojištění proti vzniku škod vlivem přepětí zahrnuto. Nebývá totiž vždy v základním balíčku. Sjednání vyššího (a finančně nákladnějšího) balíčku ovšem nebudete litovat. Jen si vezměte, že v roce 2022 řešily pojišťovny 15 374 pojistných událostí, které přepětí způsobilo. Škody, ke kterým během těchto událostí došlo, se celkově vyšplhaly na více než 290 milionů korun. Pro srovnání – to jsou téměř dvě třetiny výše škod, které za stejné období vznikly vlivem povodní.

Nešetřete proto na přepěťové ochraně ani na pojištění bytu a domácnosti. Když vás nedejbože stihne neštěstí, budete za svou opatrnost rádi.