Firmy a podnikatelé by se v případě nutnosti obraceli i na majitele jiných podniků (16 procent), využívali by on-line kurzy a školení (15 procent), případně by oslovili oborové nebo profesní asociace (13 procent). Tři čtvrtiny firem a podnikatelů uvedly, že by byly schopné potřebnou podporu získat. Jen čtvrtina by se tak musela při problémech spoléhat výhradně na vlastní síly.

Mezi největší problémy, které firmy a podnikatelé v nadcházejících 12 měsících očekávají, patří vysoká inflace, energetická krize a získávání nových zákazníků. Takřka šest z deseti dotazovaných podle průzkumu věří, že pro jejich budoucí úspěch je zcela zásadní digitalizace.

Malé firmy a mikro podnikatelé jsou podle odborníků páteří české ekonomiky. Do této kategorie patří 19 z 20 českých firem a společně zaměstnávají téměř polovinu všech práceschopných lidí v ČR.