"Letos v srpnu připadlo na deset zaniklých firem 23 nově vzniklých, což je proti letošnímu průměru o dvě více. Stabilní zájem o podnikání koresponduje s klesajícím podílem nevýkonných úvěrů, tedy zlepšením platební morálky, a také s rostoucím objemem firemních úvěrů, protože banky se jim neobávají půjčit. Objem úvěrů firem je navíc stále nižší než objem jejich vkladů,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Od začátku roku vzniklo v Česku 19.097 nových společností, což je sice o 1044 méně než loni, ale na druhou stranu stále více než v roce 2020, kdy jich do konce srpna vzniklo 17.848. Zároveň od začátku roku zaniklo 8994 firem, o 538 méně než loni. Od roku 2020 navíc tento počet každoročně klesá.

Nejvíce firem vzniklo od začátku roku v Praze (9377) a Jihomoravském kraji (2364). Nejméně firem vzniklo v Karlovarském (210) a Libereckém kraji (323). Za osm měsíců vzniklo ve všech krajích méně společností než loni. Největší pokles nových firem zaznamenal Moravskoslezský kraj, kde vzniklo 1407 firem, o 18 procent méně než loni. Následují kraje Jihočeský s 542, Liberecký s 323 a Pardubický s 436 novými firmami. Ve všech těchto krajích klesl od loňska počet nových firem o 12 procent.

Nejvíce firem letos zaniklo opět v Praze (4601) a v Jihomoravském kraji (921), nejméně na Vysočině (90) a v Karlovarském kraji (128). Nejvíce se meziročně snížil počet zaniklých firem v Karlovarském kraji, a to o 60 procent. Naopak výraznější nárůst zaniklých firem, o 31 procent, zaznamenal Moravskoslezský kraj.

I přes úbytek nových firem se díky nižšímu počtu zaniklých jejich celkový počet firem zvýšil téměř ve všech krajích. Jedinou výjimkou je Ústecký kraj, kde na deset zaniklých firem připadá devět nových. Letos tam zatím ubylo celkem 43 společností. Krajem s nejvýraznějším růstem počtu firem je Olomoucko s 36 novými firmami připadajícími na deset zaniklých.

Nejvíce nových firem vzniklo v osmi měsících v odvětví nakládání s nemovitostmi (2989), v obchodu (2974) a ve zpracovatelském průmyslu (2248). Nejméně firem vzniklo v dopravě a skladování (626) a v ubytování a stravování (751). Proti loňskému roku nejvíce narostl počet vzniklých firem v zemědělství, a to o 55 procent. Nejvíce naopak poklesl počet nových firem v odvětví nakládání s nemovitostmi (minus 24 procent) a v ubytování a stravování (minus 19 procent).

Nejvíce firem od začátku roku zaniklo v odvětví obchodu (2884) a v odvětví nakládání s nemovitostmi (1848). Nejméně firem zaniklo zemědělství a lesnictví (187), v dopravě a skladování (210) a v informačních a komunikačních činnostech (222).

reklama