reklama

Úvěry ve výši dvanácti milionů korun k více než 21 milionové dotaci získá město Albrechtice na dostavbu kanalizačního systému za bezmála 56 milionů korun celkových nákladů. Rovných sedm milionů korun zvýhodněného úvěru k 28 milionové dotaci na projekt splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod dostane obec Biskupice-Pulkov.

„Žadatelé o dotace z OPŽP využili naši nabídku spolufinancovat své projekty pomocí zvýhodněného úvěru od Státního fondu životního prostředí ČR. Úvěry odrážejí naši vizi transformace SFŽP ČR směrem od ryze dotačního administrátora blíže ke komplexní finanční instituci. Zvýhodněný úvěr může spolu s dotací z Operačního programu Životní prostředí dosáhnout až sto procent celkových způsobilých výdajů projektu. Úvěr je poskytován na 10 let s 1% úrokovou sazbou. Obce a města mohou díky našim výhodným úvěrům investovat peníze i do dalších z jejich pohledu důležitých věcí," uvedl Brabec.

Podle ředitele SFŽP ČR Petra Valdmana nabízí Fond zvýhodněné úvěry nejen na vodohospodářské projekty, ale i na projekty zaměřené na energetické úspory a brzy i na odpadové projekty. Z Národního programu Životní prostředí mohou o půjčku požádat ti žadatelé, kteří zároveň předložili úspěšnou žádost o poskytnutí podpory z OPŽP 2014Ż2020.

K dalším aktuálně schváleným projektům patří projekty z loňské výzvy NPŽP zaměřené na rozvoj systémů pro zvyšování materiálového i celkového využívání autovraků. V tomto případě dotaci získá šest žadatelů. Takřka pět milionů korun obdrží například projekt logistického odpadového centra Autovraky Jih v Bechyni. Necelé čtyři miliony korun získá projekt českobudějovické společnosti Autovraky CB na vytvoření sběrného místa odpadů vznikajících při zpracování autovraků, jehož cílem bude zvýšení jejich materiálového vyžití.

Ministr schválil i 11 projektů zaměřených na obnovu vodních prvků v krajině. Dotace z NPŽP půjdou nepodnikajícím fyzickým osobám. Více než 22 milionů korun rozdělí hned jedenáct úspěšných žadatelů, přitom nejvyšší dotaci ve výši necelých pěti milionů korun obdrží Libor Stehlík na revitalizační opatření retenční nádrže v katastrálním území Hvožďany u Plzně. Další miliony korun půjdou mj. na rekonstrukci hráze a manipulačních objektů rybníce po havárii na Rozsochateckém u Havlíčkova Brodu.

reklama