reklama

Ministr financí a předseda ANO Andrej Babiš předložením nekvalitního materiálu podle Dienstbiera ohrožuje čerpání dotací v příštím roce.

Ministerstvo financí kritiku odmítlo s tím, že by současná rozpočtová pravidla ohrožovala čerpání dotací. Ministerstvo financí uvedlo, že připomínky rady posoudí v rámci dalšího legislativního procesu, v tuto chvíli se k nim ale nebude detailně vyjadřovat. „Zásadně však odmítáme tvrzení, že by současná rozpočtová pravidla ohrožovala čerpání dotací, ostatně to vykazuje v posledních letech výraznou akceleraci," uvedl mluvčí MF Michal Žurovec.

Podle stanoviska rady by novela měla v návaznosti na loňský verdikt Nejvyššího správního soudu řešit vztah správního řádu a procesu poskytování dotací včetně možnosti soudního přezkumu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Návrh ministerstva financí měl buď vyloučit použití správního řádu na poskytování dotací, nebo fakticky zavést vlastní pravidla na správním řádu nezávislá.

Nejvyšší správní soud už podle rady potvrdil, že poskytování dotací spadá pod správní řád. Ministerstvo financí by proto mělo předložit novelu, v níž by správní řád na proces přidělování dotací přiměřeně aplikoval a nedubloval. Navržené znění by znamenalo soudní spory o to, která ustanovení správního řádu použít.

Babišův rezort návrh hájil s tím, že jej konzultovalo se všemi poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Podle nich by novela měla vyloučit použití správního řádu, proces poskytování dotací podrobněji upravit a umožnit neúspěšným žadatelům využít opravné prostředky.

Dienstbier se také ohradil proti Babišovým tvrzením, že rada proces schvalování zákonů zdržuje a že je zpolitizovaná. Poznamenal, že radu tvoří 30 expertů převážně z právnických fakult a jediným politickým členem je ministr.

reklama