O rozhodnutí dnes informoval mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Vyškovský pivovar je stále v provozu, kroměřížský přestal fungovat už za komunistického režimu. Olomoucké arcibiskupství původně podalo žalobu o určení vlastnického práva státu k nemovitostem bývalého arcibiskupského pivovaru ve Vyškově a Kroměříži, odejmutých bez náhrady v roce 1949.

Žaloba se opírala o fakt, že stát tento majetek převedl pouhé čtyři dny předtím, než nabyl účinnosti zákon o jejich blokaci. V žalobě proto arcibiskupství namítalo, že stát jednal v úmyslu obejít vlastní platný zákon, který už byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, ale účinnosti formálně nabyl až po čtyřech dnech.

Protože se ale Okresní soud v Kroměříži s argumenty arcibiskupství neztotožnil a žalobě nevyhověl, vzalo arcibiskupství zpět i svoji žalobu u Okresního soudu ve Vyškově o nemovitosti v katastrálním území Vyškov.

Ředitel vyškovského pivovaru Roman Kotolan dnes řekl, že rozhodnutí arcibiskupství pro firmu neznamená nic zásadního. „Máme platnou nájemní smlouvu do roku 2021," uvedl. Výstav pivovaru se podle ně v posledních letech pohybuje mezi 10.000 a 20.000 hektolitry.

Areál někdejší arcibiskupského pivovaru v Kroměříži po revoluci v roce 1989 několikrát změnil majitele. Vyškovský pivovar stále formálně drží stát prostřednictvím společnosti Jihomoravské pivovary. Právě nevyřešené restituce bránily jeho případnému prodeji. Pivovar má v nájmu společnost Czech Beverage Industry Company. Zpětvzetí žaloby ministerstvo zemědělství uvítalo. Zda pivovar bude chtít konečně prodat, ale není jasné.