reklama

Uvádí to zpráva ministerstva vnitra, kterou v pondělí projedná vláda. Provádět kontroly, udělovat sankce, přijímat podněty a vést šetření může úřad od začátku příštího roku. Hlavní agenda v podobě posuzování výročních finančních zpráv připadne úřadu v dubnu 2018, do kdy musí politické strany a hnutí předložit zprávy za předchozí rok.

Předsedu úřadu jmenuje na šest let prezident, který dostane na výběr z jednoho kandidáta Poslanecké sněmovny a jednoho kandidáta Senátu. Další čtyři členy úřadu vybere prezident z kandidátů Senátu, kterému je navrhuje prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Sněmovna a jednotliví senátoři.

Návrhem sněmovních nominantů na členy i na předsedu úřadu se bude začátkem příštího týdne zabývat volební komise dolní komory. Plénum by mohlo kandidáty navrhnout na schůzi, která začíná v úterý. Prezident NKÚ Miloslav Kala ve středu nominoval na místa členů úřadu právníka Michala Pletichu a člena vládní rady pro koordinaci boje s korupcí Martina Kameníka. Jeho návrhem se bude zabývat Senát.

V současnosti se podle zprávy pro ministry nezdá pravděpodobné, že bude předseda úřadu jmenován do konce roku. "Z hlediska rozpočtového pak lze i považovat za vhodné, aby ke jmenování došlo s účinností nejdříve k 1. lednu 2017," uvádí vnitro.  Pro chod úřadu je potřeba dále připravit návrh organizační struktury úřadu či vyhledat vhodné kancelářské prostory.

reklama