reklama

Výsluhy a odbytné se daní od roku 2011. Příspěvky na bydlení vojáků začaly podléhat dani o rok později.

Zdanění výsluh, odbytného a příspěvku na bydlení přinesla širší daňová novela zhruba před pěti lety. Jejím cílem bylo snížit schodek státního rozpočtu a odstranit různé daňové výhody. Daň činí 15 procent.

Nynější novela má podle předkladatelů zejména „napravit" nahlížení na výsluhy. Podobně jako příspěvek na bydlení je nelze pokládat za příjem ze služebního poměru nebo za součást odměny za vykonanou službu, ale za sociální dávku, uvedli autoři v důvodové zprávě.

Podle novely by stát nedanil ani příspěvek na bydlení, který dostávají aktivní vojáci bez služebního bytu.

Změna v zákoně o daních z příjmů bude platit od začátku příštího roku. Její včasné přijetí by mohl případně zkomplikovat ještě prezident.

reklama