reklama

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo tři výzvy na podporu projektů v této oblasti v rámci Intergrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Žádosti lze podávat od 16. prosince 2016 do 31. října 2022. Maximální ani minimální výše příspěvku na jeden projekt není stanovena.

"V rámci výzev podporující sociální podnikání mohou žadatelé například získat dotaci na pořízení přístrojů k zefektivnění výroby ve firmě. Je tam však podmínka personálního rozšíření, čímž chceme zajistit těmto osobám lepší uplatnění na trhu práce," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Výzvami má být podle resortu podporován dále například vznik takzvaných sociálních podniků nebo rozšíření a vznik nových podnikatelských aktivit samostatně výdělečně činných osob.

„Být na okraji společnosti je složitá situace, kterou si jen málokdo z nás dokáže představit. Najít uplatnění na trhu práce je pro tyto lidi velmi těžké a výzvami z IROP se snažíme najít částečné řešení. V rámci výzev podporující sociální podnikání mohou žadatelé například získat dotaci na pořízení přístrojů k zefektivnění výroby ve firmě. Je tam však podmínka personálního rozšíření, čímž chceme zajistit těmto osobám lepší uplatnění na trhu práce," vysvětluje ministryně Karla Šlechtová.

Projekty v těchto výzvách lze realizovat na území Ostravské a Plzeňské metropolitní oblasti (v rámci integrovaných územních investic (ITI)), Liberce - Jablonce nad Nisou a Zlína (v rámci integrovaný plánů rozvoje území - IPRÚ) a na území místních akčních skupin (MAS), které si podporu sociálního podnikání vybraly jako jednu ze svých priorit. V 63. výzvě určené pro ITI je připraveno téměř 66,5 mil Kč, na 64. výzvu určenou pro IPRÚ je vyhrazeno 33 mil. Kč. MAS mohou čerpat na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) 950 mil. Kč.

reklama