reklama

Cílem státu je zajistit přechod od institucionálního modelu péče o osoby se zdravotním postižením k podpoře osob v přirozeném prostředí. S tím souvisí i zajištění dlouhodobé udržitelnosti financování sociálních služeb, jež budou odpovídat potřebám uživatelů. Vláda se zavázala také zlepšit postavení pečujících osob a pečující rodiny.

Dokument hovoří také o zařazení paliativní péče, tady péče o umírající, do zákona o sociálních službách. V připomínkovém řízení podle materiálu připraveného pro jednání kabinetu zaznělo, že současná úprava, kdy péče o umírající patří pod resort zdravotnictví, je dostatečná.

Podle ministerstva sociálních věcí ale současná služba neodpovídá potřebám lidí v posledním stádiu nemoci ani jejich blízkým. Resort také tvrdí, že ministerstvo zdravotnictví se oblastí paliativní a hospicové péče dlouhodobě a systémově nezabývá.

Zákon o sociálních službách začal platit v roce 2007. Předoni v Česku bylo téměř 5600 registrovaných sociálních služeb, využívalo je 126.000 lidí. Podle odhadů je v sociálních službách asi 100.000 úvazků. Výdělky jsou ale nízké, ti, co pečují o potřebné, pobírají 12.000 až 15.000 korun hrubého. Sociální pracovníci s odbornou či vysokou školou mají 18.000 až 22.000 korun.

Celkem v ČR působí asi 17.500 sociálních pracovníků. Příspěvky na péči dostává přes 330.000 seniorů a postižených, v roce 2007 jich bylo o 75.000 méně. Se stárnutím společnosti zájem o pomoc a opatrování poroste.

reklama