reklama

Podle vládní novely zákona o obětech trestných činů budou mít právo na ochranu podobně jako děti. Předloha, jež míří do ústavně-právního výboru, zařadí seniory mezi zvlášť zranitelné oběti.

Senioři budou mít nárok například na vyslechnutí speciálně školenými policisty. Budou si moct taky vybrat, jestli je vyslechne muž, nebo žena. Dostanou rovněž právo na to, aby byli vyslýcháni jen jednou a nemuseli se v trestním řízení setkat s pachatelem.

O tom, kdo bude mít na vyšší ochranu nárok, rozhodnou trestní orgány. Rozhodující by neměla být věková hranice, ale zohlední se celkový psychický a zdravotní stav daného člověka.

reklama