reklama

Bezpečnostní audit Česka má prověřit, jak je země připravena čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám a jaká je odolnost země při přímé konfrontaci s nebezpečím. První výstupy, které dnes ministerstvo vnitra prezentovalo, se týkají terorismu, extremismu, bezpečnostních aspektů migrace a antropogenních a přírodních hrozeb. Zbytek témat, tedy organizovaného zločinu, stability finančních trhů a bank, energetické, průmyslové a surovinové bezpečnosti, kyberbezpečnosti, působení cizích mocností nebo hybridních hrozeb, by mělo ministerstvo zpracovat do konce června.

"Cyklus před útokem" podle Kalvacha trvá měsíce až roky, tudíž je větší šance v tomto období útok překazit.  "Nesoustředíme se na útok jako takový, ale naopak se soustředíme na to, jak se útok připravuje," uvedl expert.

Útočníci totiž během přípravy sbírají informace o cíli, testují jeho zabezpečení a ověřují si své plány. Důležité je podle Kalvacha posilovat prevenci, potenciální cíle mohou například standardizovat postupy pro případ ohrožení nebo připravit konkrétní plány evakuace.

Možné cíle, například obchodní centra, letiště nebo nádraží, mohou podle Kalvacha výrazně přispět k tomu, aby na ně nikdo nezaútočil. Důležité je poznat vlastní slabiny. Musí se zabývat i prostorem v okolí a spolupracovat se sousedy.

Dnešním teroristům podle Kalvacha nejde o zasažení konkrétní (například náboženské) skupiny, ohrožena je celá veřejnost. "Jde jim o co největší efekt za co nejmenší cenu," dodal expert.

reklama