reklama

Podle Babiše je možné slevu na dani zvýšit ze současných 5000 korun jen novelou zákona, což do voleb nelze stihnout, a navíc by to mělo negativní dopad na rozpočet. „Zmiňovaná problematika je řešitelná výhradně novelizací daňových zákonů, což bude vzhledem ke končícímu volebnímu období již úkolem pro novou Poslaneckou sněmovnu. Navrhovaná sleva na dani ve výši 10.000 korun na jedno pokladní místo by představovala nezanedbatelný negativní zásah do příjmové stránky státního rozpočtu, rozpočtu obcí a rozpočtů krajů," tvrdí Babiš. Podle něho by to negativně ovlivnilo veřejné rozpočty částkou dvě až 2,5 miliardy korun.

Přesto je podle něj legitimní o takovém opatření vést diskusi. Hnutí podle něj ANO zvažuje ve volebním programu legislativní úpravy na podporu drobných podnikatelů na venkově.

V reakci na odpověď z ministerstva financí poslal předseda AČTO Zdeněk Juračka předsedům koaličních stran otevřený dopis, ve kterém vyzývá k plnění koaliční smlouvy. Juračka se odvolává na ustanovení, podle které budou všem dotčeným podnikatelům uhrazeny náklady spojené s EET.

„Nechci a nebudu se plést do sporu, co je více, zda koaliční smlouva, či ústava. Udělat však z koaliční smlouvy cár bezvýznamného papíru je nejen pro mne jako voliče trochu silná káva. Zejména pak v případě, kdy je v ní obsažen slib pro velkou skupinu podnikatelů, který byl napřed ministrem potvrzen, ale v současné době, jak vyplývá z korespondence, se hledá cesta jak se naplnění tohoto slibu vyhnout," uvádí šéf AČTO.

Připomněl, že už v průběhu diskuse nad návrhem zákona o EET asociace zcela otevřeně uvedla, že navržené řešení úhrady nákladů, tedy 5000 Kč pro fyzickou osobu a prodejnu, považuje za krajně nespravedlivé, nekorektní a nedostatečné. AČTO uvádí, že reprezentuje téměř 7000 prodejen a 30.000 zaměstnanců s ročním obratem 50 miliard korun. Představuje tak zhruba 25 procent podílu na trhu s potravinami.

reklama