reklama

Podle dosavadní praxe je guvernérem ve Skupině Světové banky za Českou republiku jmenován ministr financí a jeho zástupcem viceguvernér České národní banky. V Evropské bance pro obnovu a rozvoj je guvernérem za ČR ministr financí, kterého zastupuje guvernér ČNB. V Evropské investiční bance je guvernérem za ČR ministr financí, funkce alternáta neexistuje.

"Jedná se o standardní procedurální postup, jehož cílem je zajistit kontinuitu a operativnost působnosti ministerstva financí České republiky ve výše uvedených institucích, a to z důvodu změny na pozici ministra financí," sdělilo ministerstvo financí. Kabinet bude zasedat v pondělí.

Světová banka zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy na celém světě. Vrcholným orgánem je Rada guvernérů. Ta se schází na výročních zasedáních, která se konají pravidelně v závěru září a počátkem října. Rada guvernérů schvaluje zásadní dokumenty, jako jsou stanovy a roční účetní závěrku, a přijímá zásadní strategická rozhodnutí. Nejvyšším představitelem managementu Světové banky je její prezident.

Rovněž v případě EBRD je nejvyšší orgánem Rada guvernérů. Jsou jí svěřeny všechny pravomoci EBRD. Většinu svých pravomocí deleguje na Radu ředitelů. Rada guvernérů EIB vydává všeobecné směrnice pro úvěrovou politiku a uděluje bance zmocnění pro finanční operace mimo EU a pro navýšení kapitálu.

reklama