reklama

V rámci průzkumů věnovaných cizincům žijícím v naší zemi se STEM zaměřil rovněž na téma udělování azylu uprchlíkům ze zemí, ve kterých je nepříznivá bezpečnostní nebo hospodářská situace. Díky výzkumné sérii TRENDY je navíc možné aktuální názory srovnat s průzkumy v letech 2001 a 2005.

Podle aktuálního průzkumu z března 2016 téměř dvoutřetinová většina Čechů (65 %) souhlasí s tím, že by Česká republika měla poskytovat azyl uprchlíkům ze zemí, ve kterých probíhá válečný konflikt. Mírně nadpoloviční většina občanů (52 %) považuje za důvod pro udělení azylu pronásledování z politických důvodů. Zhruba dvě pětiny veřejnosti souhlasí s udělením azylu kvůli pronásledování z náboženských (43 %) nebo národnostních důvodů (42 %). Pouze čtvrtina lidí (24 %) souhlasí s udělením azylu z důvodu zoufalé hospodářské situace v zemi.

Názory české veřejnosti na udělování azylu se od posledního průzkumu před více než deseti lety změnily. Podíly lidí, kteří souhlasí s poskytováním azylu uprchlíkům ze zkoumaných důvodů, se snížily. Nejvýrazněji se snížila vstřícnost občanů k udělování azylu z důvodu špatné hospodářské situace (o 35 procentních bodů) a z náboženských nebo národnostních důvodů (o 32 %). Relativně méně se propadly názory na udělení azylu kvůli válečnému konfliktu (pokles o 19 %), uvedl stem.cz.

Azyl z náboženských důvodů je nejméně často přijatelný pro občany starší 60 let (36 %). Názory na udělení azylu kvůli pronásledování z náboženských nebo národnostních či rasových důvodů jsou podmíněny vzděláním dotázaných. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním je významně vyšší podíl těch, kteří by uprchlíkům azyl z těchto důvodů udělili.

Významný vliv na názory na udělení azylu uprchlíkům má politická orientace. Kromě důvodu zoufalé hospodářské situace platí, že lidé pravicově orientovaní jsou častěji nakloněni tomu, aby se uprchlíkům azyl ze zkoumaných důvodů udělil.

reklama