reklama

Ministerstvo reagovalo na reportáž z minulého týdne s názvem „Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku“ pořadu Jana Tuny na internetové televizi Stream. Tématem epizody byla míra znečištění českých podzemních vod pesticidy, které využívají například zemědělci. „Zazněly v ní zavádějící informace, které téměř vytvářejí dojem poplašné zprávy. Ministerstvo zemědělství proto považuje za důležité uvést to, co v reportáži zaznělo, na pravou míru,“ stojí v reakci ministerstva. “Většina podzemní vody v naší zemi je kontaminována pesticidy. Kvůli biopalivům, např. žlutým lánům řepky olejky,“ uvádí popisek reportáže.

„V úvodu je nutné předeslat, že výskyt pesticidů v podzemních vodách není způsoben nárůstem jejich používání v zemědělství. Spotřeba přípravků na ochranu rostlin od roku 2012 do roku 2016 klesla zhruba o 7,4 procenta,“ míní ministerstvo.

Vyšší výskyt pesticidů v podzemních vodách je prý do značné míry klamný, protože pro testování jejich výskytu se používají modernější laboratorní techniky a metody, které kromě pesticidů zkoumají také jejich metabolity. Vyšší výskyt těchto látek tak automaticky neznamená, že jich zemědělci používají větší množství.

Moderátor Jan Tuna upozorňuje také na to, že kontaminace podzemních vod je proces trvající minimálně 10 až 20 let a hlavní příčinou v Česku je pěstování plodin pro biopaliva, tedy například řepky. „V té době se však plodiny pro biopaliva vůbec nepěstovaly. I v současné době se tyto plodiny převážně pěstují pro potravinářské účely, takže jde o účelovou dezinformaci proti biopalivům,“ vyvrací argumenty v reportáži ministerstvo.

„Pitná voda je vyráběna zhruba z 50 procent z povrchových zdrojů vody (zejména z vodárenských nádrží), jejichž kvalita se trvale zlepšuje. Navíc naprostá většina vodárenských nádrží má většinu povodí s lesním pokryvem a omezeným hospodařením zemědělců v ochranném pásmu vodního zdroje se zpřísněným režimem,“ uvádí ministerstvo s tím, že český konzument vody z kohoutku by neměl mít důvody k obavám.

Co se týče pitné vody z hlubokých vrtů, ta prý pesticidy kontaminovaná rozhodně není a lidé se nemusí strachovat takovou vodu pít. „Na závěr je důležité zopakovat, že proces technologické úpravy pitné vody značně snižuje nalézané koncentrace pesticidů v pitné vodě pro obyvatelstvo. Není důvod šířit podobné poplašné zprávy,“ uzavírá resort zemědělství.

reklama