reklama

V průběhu roku ministerstvo využívalo příznivých podmínek na trhu a prodávalo krátkodobě státní dluhopisy, někdy i za záporný úrok. To znamená, že investoři v podstatě platí státu za to, že mu půjčují peníze.

Na každého Čecha hypoteticky připadá dluh zhruba 152.000 korun. Na konci června státní dluh činil ještě 1,789 bilionu korun. "Plánovaný krátkodobý nárůst státního dluhu způsobený zvýšenou emisí státních pokladničních poukázek přinesl dodatečné příjmy ve výši 611 milionů korun, které byly navíc v rámci řízení likvidity státní pokladny dále investovány a úročeny," uvedlo MF.

Ekonom Komerční banky Marek Dřímal již dříve upozornil, že MF docílilo snížení dluhu tak, že naplánovalo pro druhé a třetí čtvrtletí velmi nízké emise státních dluhopisů. "Zároveň všechny pokladniční poukázky (velmi krátkodobé dluhopisy), ze kterých ministerstvo profitovalo díky záporným výnosům, byly prodávány jen se splatnostmi do konce září," uvedl.

MF nyní eviduje státní dluhopisy a přijaté úvěry, se kterými nejsou a nebudou spojeny žádné úrokové výdaje, za 276,3 miliardy korun. To je 17,2 procenta státního dluhu. Na konci roku to bylo 12 procent.

V průběhu letošního roku MF prodalo střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy za 144,5 miliardy korun, z toho více než polovina nebude spojena s úrokovými výdaji. Ve zbytku roku bude muset MF podle Dřímala prodej dluhopisů zrychlit.

reklama