reklama

ÚOHS stíhá kartely nebo zneužití dominantního postavení. Subjekty, které jsou tímto jednání postiženy, pak mohou žádat soudně o náhradu škody. "Úspěšnost těchto případů je zanedbatelná. Zaznamenali jsme jen jediný rozsudek, ve kterém byl žalobce, a nadto jen částečně, úspěšný," uvedl poradce předsedy ÚOHS Michal Petr.

Téměř v polovině případů, které se mu podařilo obesláním soudů zjistit, žalobce žalobu stáhnul. Podle Petra to napovídá tomu, že nároky žalobce byly zřejmě aspoň částečně uspokojeny mimosoudně. Postiženými bývají obvykle menší firmy, které protizákonné jednání kartelů postihne nejvíc.

Změny do této oblasti by měl přinést nový zákon, který nabyl účinnosti letos v září. Norma v reakci na evropskou směrnici sjednocuje pravidla náhrady škody s ostatními zeměmi EU. Zavádí přesnější a komplexnější pravidla pro případy civilních soudních řízení o náhradách škody.

Zákon mimo jiné stanoví, že pokud hospodářskou soutěž omezí společným jednáním více škůdců, hradí škodu společně a nerozdílně. Soud nebude mít právo rozhodnout, že ji nahradí podle své účasti na škodlivém následku. Škoda se má nahrazovat v plné výši, ale náhrada nesmí vést k nadměrnému obohacení. Právo na náhradu se promlčí po pěti letech. Zákon také zavádí domněnku, že omezováním hospodářské soutěže ve formě kartelu vzniká škoda.

Loading...
reklama