reklama

Experti to uvedli v souvislosti se sobotním zřícením lávky pro pěší v Praze-Troji, při kterém byli zraněni dva lidé těžce a dva lehce. Příčiny zřícení lávky určí soudní znalec. Podle odborníků ze stavební fakulty ČVUT bylo příčinou pádu pravděpodobně přetržení hlavních nosných lan v důsledku koroze. Neštěstí vyšetřuje policie. Město Praha přiznává, že lávka byla ve špatném stavu. Tvrdí ale, že stav nebyl havarijní a nic nenasvědčovalo tomu, že by lávka z roku 1984 měla spadnout. V dohledné době ji nahradí provizorní přemostění Vltavy. Zraněné lidi chce město odškodnit.

„Domnívám se, že kontroly jsou dostatečné. Předpisy, které způsob kontrol požadují, jsou až na drobné výjimky dodržovány. Běžnou kontrolu provádí správce mostu. V rozmezí maximálně pěti let provede kontrolu každého mostu na veřejné síti odborník nezávislý na správci. Oprávnění k této činnosti je nutné po čtyřech letech obnovit," uvedl čestný předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Václav Mach.

On sám navrhl například silniční most přes Berounku v pražských Lahovicích. „Z ekonomických nebo politických důvodů se bohužel někdy nerealizují úpravy, které z těchto prohlídek vyplynou. Havarijní případy se ale řeší vždy," doplnil.

Trojská lávka podle něj byla zcela mimořádná konstrukce, a to jak návrhem, tak technologií. „Po 30 letech můžeme mít na některé konstrukce trochu jiný názor, protože technika se velmi rychle rozvíjí. Z vlastní zkušenosti ale vím, že odpovědný projektant i dodavatel vše navrhují a staví vždy s myšlenkou, aby výsledné dílo bylo co nejlepší," dodal Mach.

Také autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Václav Losík systém kontroly mostů považuje za dostatečný. Dopravní stavby jsou však podle něj z hlediska údržby dlouhodobě podfinancované. „Platí to jak pro některé mostní konstrukce, tak pro silniční síť jako takovou. Nestačí nové komunikace stavět, ale také je třeba ty stávající udržovat v lepším stavu, než v pouhé provozuschopnosti," uvedl.

Zcela zabránit havárii ale podle Macha prakticky nejde. „Nedaří se to ani u daleko sledovanějších konstrukcí, jako jsou třeba raketoplány nebo družice. Je možné omezit riziko vzniku havárie. Nejsem ale dostatečně obeznámen s kroky, které byly v tomto směru učiněny (u trojské lávky)," sdělil Mach.

Za další kritické místo považuje Libeňský most. „Oprava již není možná. Vynakládání peněz na přestavbu této dožívající a technicky zastaralé konstrukce považuji za vyhazování peněz," podotkl.

reklama