reklama

Ministerstvo vyhlásilo výzvu 23. dubna tohoto roku a žadatelé mají přesně měsíc na podávání žádostí. Uzávěrka je totiž 23. května do 16 hodin. K dispozici je tak 30 milionů korun, který dostane projekt jednoho integračního centra s pěti pobočkami.

„V souladu s aktualizovanou Koncepcí integrace cizinců – Ve vzájemném respektu je cílem této výzvy zřízení a provoz centra na podporu integrace cizinců ve Středočeském kraji . Centrum bude povinně působit ve městech Benešov, Kladno, Kutná hora, Mladá Boleslav a Příbram,“ píše se ve výzvě.

Proč právě Středočeský kraj? Podle ministerstva jde o poslední region, kde doposud nebylo žádné takové centrum zřízeno. „Středočeský kraj je posledním krajem, ve kterém nebylo dosud takové centrum zřízeno, touto výzvou bude Centrum na podporu integrace cizinců vybudováno a provozováno i ve Středočeském kraji, který patří mezi kraje s vysokým počtem cizinců a který nebylo doposud možné pokrýt především z důvodu nedostatečných finančních zdrojů," uvádí na svých stránkách ministerstvo.

Hlavním cílem Centra bude zajistit cizincům rovný přístup k integračním službám, ke kvalifikované integrační podpoře, poskytování informací a podpory nejenom cizincům, ale i majoritě, orgány veřejné zprávy nevyjímaje. „Tímto krokem bude završen původně zamýšlený a dlouhodobě budovaný koncept vytvoření sítě krajských center zajišťujících obdobné integrační služby na regionální i lokální úrovni, který bude pokrývat území celé ČR," píše se na stránkách ministerstva.

Podle výzvy musí projekt zahrnovat právní poradenství pro lidi ze zemí mimo EU, sociální poradenství a informační služby i výuku českého jazyka, kurzy sociokulturní orientace, monitoring cílové skupiny cizinců a další. Projekt nemá být zaměřen jenom na cizince, ale i na původní obyvatele. „Akce by měly být zaměřeny jak na cizince ze třetích zemí, tak na majoritní společnost jako klíčový předpoklad vzájemného a neformálního poznávání, setkávání a rozvoje vzájemných vztahů mezi komunitami v regionu. Cílem bude otevřít prostor pro dialog, přiblížit cizineckou problematiku české veřejnosti a zapojit příslušníky cílové skupiny do kulturně-společenského života," píše se v zadání projektu.

Do cílové skupiny ministerstvo počítá i samosprávu, úředníky a zástupce státu, ale i odbornou veřejnost a ty, kteří přicházejí do styku z cizinci. Asi 22 500 tisíc zaplatí Azylový, migrační a integrační fond financovaní Evropskou unií.