reklama

Spolek Šalamoun připomíná, že zásadním a nepřímým důkazem proti Petru Kramnému měla být věta, kterou měl uvést v rozhovoru se svou tetou V. D. Dne 22. 11. 2013. Údajně řekl, „že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě….“

„Tento důkaz použitý všemi soudy, včetně Nejvyššího soudu České republiky, vzniká dne 6. 10. 2014, a to přepisem odposlechů v rámci Akce “Mony”, kdy odposlechy telefonní stanice Petra Kramného povolil mj. manžel předsedkyně senátu, která jej následně odsoudila k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let, JUDr. Karel Gil  a vyhotovil jej kpt. PhDr. Alois Kubiena - jeden z vyznamenaných policistů v kauze Kramný,“ vysvětluje spolek.

Šalamoun zdůrazňuje, že policista přepsal více než půlhodinový rozhovor do 21 řádků. Ve svém vyhodnocení odposlechů doslovně uvádí: „….. Ke konci říká, že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře. Dále pokračuje, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptu”.

„Tohoto argumentu jako nepřímého důkazu o vině Petra Kramného umně využila předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Gilová, která v rozsudku konstatuje: 'V souvislosti s výpovědí svědkyně V. D. se rovněž poukazuje na telefonický hovor, který proběhl mezi ní a obžalovaným dne 22. 11 .2013 v 17:48:52 hod. (viz přepis č.l. 2085-2086), jež byl zaznamenán na základě příkazu k odposlechu. V tomto hovoru z jeho úst přímo zaznívá, že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě.'

V argumentaci rozsudku tuto citaci používá i Vrchní soud v Olomouci. „... rozhodně nelze bez povšimnutí ponechat korespondenci obžalovaného Petra Kramného s  V. D., v níž obžalovaný výslovně uvedl, že on bude ten, který bude vysmátý a že mu doposud všechno vyšlo, a to i v tom Egyptě,“ píše se v něm.

Šalamoun ale poukazuje na jisté nesrovnalosti. „Vrchní soud si popletl termín odposlechy s termínem korespondence, ale to není zdaleka první ani poslední omyl v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci,“ varuje spolek.

Jako poslední se k věci vyjadřoval Nejvyšší soud České republiky, který ve svém usnesení o odmítnutí dovolání konstatoval: “Soudy dále nepřehlédly, že v rozhovoru ze dne 22. 11. 2013 sdělil obviněný V. D., že on cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře, že mu všechno vyšlo, i v tom Egyptě (č. l. 2086).”

„Tuto větu nejenom, že převzaly všechny soudy, ale i média a obraz (údajné) vraždící stvůry byl vytvořen. Spolek Šalamoun konstatuje, že bez jakékoliv pochybnosti v rozhovoru Petra Kramného s V. D., který se uskutečnil dne 22. 11. 2013 od 17:48 hod. věta, že mu to všechno vyšlo, i v tom Egyptě, vůbec nezazněla. Jedná se o naprosto hrubé zkreslení přepisu  a výmysl a lež zpracovatele přepisu záznamu policejních odposlechů kpt. PhDr.  Aloise Kubieny,“ tvrdí Šalamoun. Na důkaz zveřejnil kompletní záznam celého hovoru, který Kramný vedl se svou příbuznou.

V něm sice říká, že "cítí, že na konci bude vysmátý" a "psychicky i finančně v pohodě", uvedl to ale v jiném kontextu. S tetou se totiž v tu chvíli bavil o tom, že musí celou věc, tedy smrt manželky a dcery, překonat a že je psychicky silný. Slova o tom, že "mu to v Egyptě vyšlo", na záznamu nejsou. 

Podle spolku jde o fatální selhání dozorujícího státního zástupce Mgr. Víta Legerského a zejména obecných soudů všech stupňů, a to i Nejvyššího soudu, protože si ani jeden u nich při využití tohoto důkazu nedal práci a inkriminovaný rozhovor si vůbec neposlechl. „Vycházeli pouze z naprostého zkreslení (výmyslu a lži) zpracovatele přepisu kpt. PhDr. Aloise Kubieny,“ uvádí Šalamoun.

„Dokonce podle názoru Ústavního soudu České republiky byl proces s Petrem Kramným spravedlivý! Česká justice v této kauze fatálně selhala! Jedná se ale pouze o selhání nebo o záměr policie a justice i za cenu manipulace s důkazy odsoudit nevinného člověka?? Přitom se zdaleka nejedná o první případ manipulace s důkazy v této trestní věci. Tady už se nejedná o výkon úřední moci, ale o zneužití úřední moci, tedy o justiční zločin!“ myslí si spolek Šalamoun.

6 komentářů (Poslední 23.06. 08:15) Napište svůj názor

reklama